داکت لگراند (Legrand) جز تجهیزات پسیو شبکه می باشد. داکت لگراند (Legrand) از جنس های مختلفی می باشد. داکت لگراند (Legrand) دارای ابعاد مختلفی است.

 

تیم پشتیبانی آریا ساسل

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.