تگ شناسایی فلزی کابل به شما کمک می کند تا شناسایی کابل ها را به راحتی و بدون خطا انجام دهید. تگ شناسایی فلزی کابل در رنگهای مختلفی ارائه می شود.

 

تیم پشتیبانی آریا ساسل

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.