سوئیچ شبکه سخت افزاری است که قادر به متمرکز سازی ارتباطات صورت گرفته ما بین چندین دستگاه و وسیله­ ارتباطی در یک شبکه­ می باشد. سوئیچ های شبکه دارای تعداد پورت های مختلفی می باشند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.