پچپنل فیبر نوری لولایی نوعی از پچپنل رک مونت می باشد که به صورت افقی نصب می گردد؛ از آنجایی که جهت باز شدن این نوع پچپنل از یک سمت می باشد و جهت کار با فیبرهای نوری می بایست کل سینی به صورت مایل باز گردد، لذا از لحاظ سهولت کاری نسبت به پچپنل های ریلی محدودیت بیشتری برای کاربر ایجاد می نماید

استفاده از پچ پنل فیبرنوری سبب می شود تا اتصالات فیبر نوری امن تر ، شبکه فیبر نوری منظم تر، زیباتر، قابل دسترس تر ، انجام تغییرات سریعتر و کم هزینه تر و در کل مدیریت بر چنین شبکه ای آسانتر و متمرکز تر صورت پذیرد و راندمان کاری بهبود یابد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.