دوربر لوز یک ابزار دقیق جهت برش لوز تیوب های حاوی فیبر نوری می باشد. این ابزار قادر به قطع کردن لوز یا بافر کابل فیبر نوری با قابلیت تنظیم ضخامت لوز می باشد. دوربر لوز دارای تیغه های قابل تنظیم است که شما می توانید برای هر عمق و برای اطمینان از عدم ورود تیغه به جکت یا بافر تیوب های فیبر نوری آن را تنظیم کنید .

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.