روتر Cisco مطمئن ترین ابزارهای شبکه هستند بنابراین با داشتن روتر سیسکو بعید است مدیر یک شبکه در حل مسائل و مشکلات خود دچار مشکل شود چرا که Cisco برای هر مسئله ای راه حلی را پیشنهاد کرده است. از انواع سیسکوها می توان به Cisco2511  ، Cisco 26XX ، Cisco 36XX و  Cisco Vg200اشاره نمود.

تیم پشتیبانی آریا ساسل

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.