Bare Connector معمولا جهت تست ، ازمایش و یا تحویل پروژه استفاده می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.