در مواقعی از آداپتور DC دستگاه فیوژن استفاده می کنیم که به برق دسترسی نداریم. این اداپتورها همانند خازن عمل کرده و برق را در خود نگه می دارد. این اداپتورها براساس میلی آمپر و کیفیت ساخت آن در انواع مختلفی می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.