لدر و استراکچر نوعی سینی کابلی بصورت نردبان می باشد. لدرها و استراکچرها بصورت افقی ، عمودی و زاویه دار در داخل سرورهای مخابراتی ، بر روی رکهای مخابراتی و دیتا سنترها بمنظور عبور ، آرایش و کابل کشی ساختاریافته نصب می گردد. لدرها عموما در بازار بصورت لدر زیمنسی که از جنس آلومینیوم و با انواع تک ، دو ، سه و چهار وجهی و لوله پروفیل و در شاخه های 3 متری به فروش می رسد. مدل NEC بصورت نردبانی شکل ساخته می شود و از جنس فولاد رنگ شده می باشد. لدرها و استراکچرهای زیمنسی بصورت جدا جدا می باشند و آنها را باید مونتاژ کرد در صورتیکه مدل NEC مونتاژ شده است.