باکس های دیواری فیبر نوری را می توان در داخل و خارج از ساختمان مورد استفاده قرار داد. این باکسها دارای دو نوع ODC و FTTH-FAT می باشند. بعد از نصب باکسهای دیواری متخصصین می توانند ONT را به آن متصل کنند. این باکسها در واقع مفصل های دیواری فیبر نوری می باشند که در ابعاد و ظرفیتهای متفاوت و به صورت Indoor و Outdoor به فروش می رسند. باکس های دیواری فیبر نوری در لایه دسترسی یا Access قرار دارند. از فاکتورهای انتخاب باکس‌های فیبر نوری می توان به تعداد ورودی‌ها، ابعاد، جنس و شیارهای روی سطح آن (به منظور جلوگیری از آسیب دیدگی در هنگام سقوط) اشاره نمود.