کابل مسی FFTP دارای ساختار چهار زوج بهم تابیده ، یک لایه فویل بر روی هر زوج و یک لایه فویل که به دور چهار زوج است ساخته شده است. این کابل از نظر ساختار به انواع Cat6 و Cat6a تقسیم می گردند.