تجهیزات پسیو (غیرفعال) شبکه به تجهیزاتی اطلاق می‌گردد که قابلیت برنامه‌ریزی را نداشته و نمی‌توانند بر روی اطلاعات یا محتوای تبادل شده در شبکه تغییراتی را ایجاد نمایند؛ در واقع به تجهیزاتی که عملکرد آنها بدون نیاز و اتصال به برق انجام گرفته و در تولید، هدایت یا تقویت سیگنال‌ها نقش و فعالیتی ندارند به اصطلاح تجهیزات پسیو (Passive) یا غیرفعال اطلاق می‌گردد.
تجهیزات شبکه پسیو یا غیرفعال مس صرفاً بستر فیزیکی ارتباطات را جهت برقرار نمودن شبکه مس فراهم آورده و این بستر خود به تنهایی قادر به انجام عملکردی نمی باشد؛ جهت راه‌اندازی یک شبکه پسیو مس به تجهیزاتی چون کابل، پچ کورد، پچ پنل، رک و … نیاز می‌باشد؛ تجهیزات پسیو مس در زیرساخت شبکه‌های مبتنی بر مس مورد استفاده قرار می‌گیرند.