رک‌های شبکه محفظه فلزی است که جهت نگهداری و محافظت از تجهیزات مختلف شبکه مانند کابل، سوئیچ، پچ پنل، سرور، تجهیزات مخابراتی، ups و … مورد استفاده قرار می گیرند. رک ها دارای دو نوع ایستاده و دیواری می باشند.