کریمپ حرارتی برای ثابت کردن تار در نقطه جوش فیبر نوری در کاست استفاده می شود و شامل یک میله تقویتی برای استحکام جوش، لوله اصلی همجوشی و پلی اولفین لینک کراس می باشد. از دیگر کاربردهای کریمپ حرارتی می توان به بازسازی پوشش فیبر جهت استحکام مکانیکی در محل جوش فیوژن و حفظ خواص انتقال نوری اشاره کرد.
کریمپ های حرارتی دارای ویژگی های زیر می باشند: مقاوم در برابر رطوبت برای حفاظت در برابر عوامل محیطی ، پوشش واضح و روشن که باعث تشخیص آسان اسپلایس و تقویت عالی بخش فیوژن اسپلایس می باشد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.