کابل مسی Cat6a از چهار زوج بهم تابیده ، یک لایه فویل و یک لایه شیلد که به دور هشت زوج آن است تشکیل شده است. کابل های Cat6a پهنای باند ارسال داده را دو برابر می کنند (250 به 500MHz)، احتمال تداخل را کاهش می دهند و داده ها را با سرعت و اطمینان بالاتر و در فاصله ی بیشتری انتقال می دهند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.