کریمپ فلزی نوعی پوشش تار فیبر نوری جهت محافظت در برابر رطوبت ، گرد و غبار می باشد. با توجه به اینکه تار فیبر نوری در هنگام جوش یا اسپلاس فاقد Coating می باشد بمنظور محافظت از تار فیبر نوری از کریمپ که حاوی پوشش فلز و قیر می باشد استفاده می کنیم. کریمپ فوق توسط پرس کریمپ بسته می شود.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.