واژه ی کانکتور به معنای اتصال دهنده می باشد که یک رابط فیزیکی مورد استفاده در شبکه است. استاندارد Registered یا RJ که از آن به عناوین RJ 11,RJ 14, RJ 21, RJ 35,RJ 45, RJ 48 یاد می شود . اصطلاح RJ همراه با یک عدد ، نشان دهنده ی کاربرد و نوع کانکتور مورد نظر می باشد . کانکتورهای R j – ۱۱ و R j – ۱۲ دارای ۴ یا ۶ پین فلزی هستند و بیشتر در مصارف تلفنی و مخابراتی مورد استفاده قرار می گیرند. کابلی که در این کانکتورها مورد استفاده قرار می گیرد کابل ۴ و یا ۶ رشته تخت می باشد .