چسب تسا نوعی چسب با برند تسا است. این چسب با جنس پارچه ای و چسبندگی بالا تولید می شود. چسب تسا با توجه به ضخامت و رنگی که در یک طرف پارچه می باشد از ایجاد استرس روی لوزهای فیبر نوری که در هنگام مهار شدن در ورودی کاست ها ایجاد می شود محافظت می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.