دستگاه فیوژن یکی از مهمترین وسایل شبکه فیبر نوری بمنظور اتصالات می باشد. دستگاه فیوژن دو فیبر نوری را به هم جوش می دهد.اتصال فیوژن از جرقه الکتریکی برای جوش دو تار فیبر نوری به هم استفاده می کند. این فرایند از جوش فیبر نوری شامل حرارت موضعی دو تار فیبر نوری برای ذوب کردن و اتصال انتهای آنها به هم می باشد.
یک دستگاه فیوژن معمولی شامل دو ثابت BANDRY جهت قرار گیری فیبر ها در آن و دو الکترود می باشد. میکروسکوپ به قرار گیری انتهای فیبر آماده شده در دستگاه فیوژن کمک می کند. فیبر ها در دستگاه قرار گرفته و هم تراز می شوند و سپس با هم ذوب و متصل می شوند.

دستگاههای فیوژن بنابه تکنولوژی ساخت به دو روش PAS یا Profile Alightment System که برندهای معروفی چون فوجی کورا و سومیتو با این روش کار می کنند و روش LED یا Light Enjection Diod که برند معروف RXS با این روش کار می کند. در روش LED دو فیبری که قرار است بهم جوش بخورند داخل Bandry قرار گرفته و توسط دو پیچ ژلی به اسم Textotropic  به فیبر تزریق می شود. وظیفه ژل انطباق محیط خارجی با محیط فیبر می باشد تا بتواند نور به داخل فیبر وارد شود. این ماده ژل ضریب کثیر انکسار نور می باشد (پاشندگی نور را کم می کند). با استفاده از ژل و خمشی که در Bandry ایجاد می شود نور از سطح رویی تار وارد فیبر شده و جهت اندازه گیری وارد میکروسکوپ می شود.نور ورودی و نور خروجی هر دو داخل میکروسکوپ مقایسه و اندازه گیری می شوند. آنقدر این مقایسه و اندازه گیری انجام می شود تا هر دو در بهترین حالت مقابل هم قرار گیرند. هنگامیکه سطح نور دریافتی و ارسالی یکی باشند alightment یا مقایسه به اتمام می رسد ، در وقع دو سطح مقطع تار در بهترین حالت قرار گرفته و آماده جوش هستند. بعد از جوش ، از بدنه نور در سطح فیبر ارسال شده و در این بازه شدت نور اندازه گیری شده تا تضعیف نقطه جوش با استفاده از فرمول    محاسبه می شود و در نهایت تضعبف بصورت پله در Trac دستگاه OTDR دیده می شود. در روش PAS دو LED وجود دارد و نور از طریق آنها به سطح مقطح تار (با وجود دو آینه) برخورد می کند . نور وارد دوربین می شود و میزان سایه اندازه گیریر می شود(سطح نور دریافتی). در تار مقابل هم همین اتفاق می افتد و هنگامیکه نور دریافتی دو فیبر با هم یکی شد Alightment در بهترین حالت انجام شده و این بدین معناست که میزان سایه در کمترین حالت است و فرمان جوش می تواند صادر شود. در روش PAS شدت نور اندازه گیری نمی شود و میزان نور مقایسه می شود. روش محاسبه بصورت عددی و آماری تخمین زده شده و خطای کمتری در این محاسبه وجود دارد. در دستگاه هایی که با روش LED کار می کنند اگر در بدنه تار که Coating دارد میکروترک ایجاد شده باشد ، شدت نور به دو تار به یک تندازه نمی باشد.طبق استاندارد ITU هر تار فیبر از سه لایه Coating ، Clad و Core تشکیل شده است بنابراین لایه نسبت به هم offset دارند لذا core و clad می توانند حول یک محور به یک اندازه نباشند و اندازه گیری دچار اشتباه می شود. از طرفی هم طبق استاندارد ITU قطرcore و clad می توانند تا 2%  خطای کم و زیاد داشته باشند. در روش LED دستگاه نور را با طول موج 1310نانو متر ارسال می کند. در دستگاه های PAS با توجه به اینکه نور از سطح کروی شکل تار عبور می کند خطاهای بالا حذف شده و همچنین در دستگاه هایی که با روش pas کار می کنند قابلیت تنظیم عدم هم محوری وجود دارد.ECF یا Ecentry Correct Fumtion یک قابلیت عملکردی است عدم هم محوری تار را تصحیح می کند.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.