مایلر فیبرنوری سه‌مقطعه/سه‌کاره قادر به استریپ کردن ژاکت فیبر (لوله فورکاسیون)، بافر فیبر و پوشش فیبر است. در مایلر فیبرنوری سه‌مقطعه/سه‌کاره اولین پین از راست دسته ، برای جکت 1.6 تا 3 میلی متر ، پین دوم جهت این است که بافر استریپ  600 تا 900 میکرومتر را به پوشش 250 میلی متر برساند. سومین پین برای فیبر های 250 میکرون مورد استفاده قرار می گیرد. دسته از پلاستیک نرم ساخته شده است و اندازه ابزار 6 “(15 سانتی متر) طول از نوک تیغه تا انتهای دسته می باشد. اندازه پین های مایلر فیبرنوری سه‌مقطعه/سه‌کاره ثابت است و نمی توان تنظیم یا کالیبراسیون کرد. در بعضی از مایلرهای تک مقطعه قابلیت تنظیم یا کالیبراسیون وجود دارد.

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.