آریا ساسل جم

تجهیزات پسیو فیبر نوری

تجهیزات پسیو فیبر نوری به تمامی لواز ادواتی گفته می شود که در زیر ساخت هایی که از فیبر نوری استفاده می کنند مورد استفاده قرار می گیرند.

از تجهیزات پسیو فیبر نور، می توان به : پچ کورد فیبر نوری،پچ پنل فیبر نوری ، آداپتور فیبر نوری ، OTO ، OTB و … اشاره کرد.

تیم پشتیبانی آریاساسل

متاسفانه برای این دسته هنوز مطلب نشر داده نشده است.