تأمین کابل‌های فیبر نوری

تأمین کابل‌های فیبر نوری

تأمین کابل‌ های فیبر نوری

شرکت آریا ساسل جم مفتخر است که علاوه بر تأمین، مونتاژ و تولید قطعات و تجهیزات شبکه‌ های مبتنی بر فیبر نوری تأمین‌ کننده انواع کابل‌ های فیبر نوری نیز می‌باشد.

هدف اصلی شرکت آریا ساسل ارائه بهترین سرویس با حفظ کیفیت بر مبنای استانداردهای جهانی و برآورده‌ ساختن انتظارات کارفرمایان و مشتریان، تعالی صنعتی و اقتصادی می‌باشد. اصل مشتری سالاری و بهبود مستمر کیفیت و خدمات باور قطعی و تثبیت شده مدیران و کارکنان این شرکت می‌باشد تا در انجام به موقع تعهدات و در نظر گرفتن نیازها و خواسته‌های کارفرمایان و مشتریان و نیز تضمین کیفیت محصولات ارائه شده نهایت دقت و تلاش را مبذول نمایند.

کابل‌ های فیبر نوری به پنج (۵) گروه اصلی تقسیم می‌شوند:

۱. کابل‌ های مخابراتی نوری هوایی

۱.۱. کابل نوری هوایی مهار دار با زره فولادی DJ
۱.۲. کابل نوری هوایی مهار دار ژله فیلدتک روکش SJ
۱.۳. کابل نوری هوایی مهار دار تمام عایق ADSS
۱.۴. کابل نوری هوایی مهار دار خشک تک روکش SJ DRY

۲. کابل مخابراتی نوری کانالی

۲.۱. کابل نوری کانالی خشک تک روکش OCUC
۲.۲. کابل نوری کانالی ژله فیلد OCFC

۳. کابل مخابراتی نوری خاکی

۳.۱. کابل نوری خشک خاکی OBUC
۳.۲. کابل نوری ژله فیلد خاکی OBFC

۴. کابل مخابراتی نوری با تیوپ مرکزی OFC

۵. کابل های فیبر نوری Indoor

 

۱. کابل‌ های مخابراتی نوری هوایی:

۱.۱. کابل نوری هوایی مهاردار با زره فولادی DJ

کاربرد کابل Optical Self Supporting Aerial Cable Double Jacket

برای حفاظت از کابل نوری مهار دار هوایی در مناطقی که احتمال تیراندازی توسط شکارچیان وجود داشته باشد در ساختار کابل از نوار فولادی روکش دار به صورت دندان اره ایی استفاده می‌شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی با روکش پلیمری (کروگیت) می‌باشد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)
۳. نخ جاذب رطوبت
۴. فیبر نوری
۵. لوزتیوب
۶. ژله سرد
۷. فیلر (در صورت نیاز)
۸. نوار جاذب رطوبت
۹. عناصر تقویت کننده میانی
۱۰.روکش داخلی
۱۱. آرمورد
۱۲. روکش بیرونی
۱۳. وب
۱۴. مسنجر

۱.۲. کابل نوری هوایی مهار دار ژله فیلدتک روکش SJ

کاربرد کابل Optical Self Supporting Aerial Cable

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات که دارای رطوبت بالا می‌باشد مورد استفاده قرار می‌گیرد. سیم مهار به‌کار رفته شامل ۷ رشته فولادی گالوانیزه می‌باشد که به هم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می‌گیرد و بنابراین سطح مقطع کابل به شکل 8 می‌باشد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم مرکزی (در صورت نیاز)
۳. فیبر نوری
۴. لوزتیوب
۵. ژله سرد
۶. فیلر (در صورت نیاز)
۷. ژله گرم
۸. نوار پلی استر
۹. نوار آلومینیم
۱۰. روکش نهایی
۱۱. وب
۱۲. مسنجر

 ۱.۳.کابل نوری هوایی مهار دار تمام عایق ADSS

کاربرد کابل ADSS

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت و بدون ژله یا خشک می‌باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می‌شود. این کابل در مجاورت کابل‌ های فشار قوی استفاده می‌گردد و دارای روکش مقاوم ضد ترک (Anti Track) می‌باشد. نیروی کشش کابل زیاد است که البته متناسب با شرایط جوی و نحوه کاربرد نیروی کشش متناسب تنظیم و طراحی می‌گردد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)
۳. نخ جاذب رطوبت
۴. فیبر نوری
۵. لوزتیوب
۶. ژله سرد
۷. نوار جاذب رطوبت
۸. عناصر تقویت کننده میانی
۹. روکش نهایی

۱.۴. کابل نوری هوایی مهار دار خشک تک روکش SJ DRY

کاربرد کابل Optical Self Supporting Aerial Cable Double Jacket

این نوع کابل در مناطق روستایی و مخابرات مورد استفاده قرار می گیرد. سیم مهار بکار رفته شامل ۷ رشته فولادی گالوانیزه می باشد که بهم تابیده شده و به صورت موازی با هسته کابل قرار می گیرد و بنا بر این سطح مقطع کابل به شکل 8 می باشد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)
۳. نخ جاذب رطوبت
۴. فیبر نوری
۵. لوزتیوب
۶. ژله سرد
۷. فیلر
۸. نوار جاذب الرطوبه
۹. روکش بیرونی
۱۰. وب
۱۱. مسنجر

۲. کابل مخابراتی نوری کانالی:

۲.۱. کابل نوری کانالی خشک تک روکش OCUC

کاربرد کابل Optical Conduit Unfilled Cable – Dry/Single Jacket

این نوع کابل دارای ساختار متفاوت با کابل OCFC و بدون ژله یا خشک می‌باشد. برای حفاظت کابل در مقابل نفوذ رطوبت از نوار جاذب رطوبت استفاده می‌شود.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم(درصورت نیاز)
۳. نخ جاذب رطوبت
۴. فیبر نوری
۵. لوزتیوب
۶. ژله سرد
۷. نوار جاذب رطوبت
۸. عناصر تقویت کننده میانی (آرامیدیارن)
۹. روکش بیرونی

۲.۲. کابل نوری کانالی ژله فیلد OCFC

کاربرد کابل Optical Conduit Fiber Cable

این کابل‌ ها عموماً در شبکه‌ های درون شهری و بین مراکز مخابراتی استفاده می‌شوند و اطلاعات عمومی این کابل در بخش محصولات ارائه شده است.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم مرکزی (درصورت نیاز)
۳. فیبر نوری
۴. لوزتیوب
۵. ژله سرد
۶. فیلر (درصورت نیاز)
۷. نوار پلی استر
۸. عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)
۹. روکش داخلی
۱۰. نوار آلومینیوم
۱۱. روکش نهایی

۳. کابل مخابراتی نوری خاکی:

۳.۱. کابل نوری خشک خاکی OBUC

کاربرد کابل

این نوع کابل دارای کاربرد ساختار مشابه (OBFC) می‌باشد با این تفاوت که به جای ژله از نخ و نوار جاذب رطوبت استفاده می‌شود. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره ایی (کروگیت) می‌باشد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم (در صورت نیاز)
۳. نخ جاذب رطوبت
۴. فیبر نوری
۵. لوز تیوب
۶. ژله سرد
۷. فیلر (در صورت نیاز)
۸. نوار پلی استر
۹. عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)
۱۰. روکش داخلی
۱۱. آرمورد
۱۲. روکش بیرونی

۳.۲. کابل نوری ژله فیلد خاکی OBFC

کاربرد کابل Optical Buried Fiber Cable

این نوع کابل‌ ها بیشتر در شبکه‌ های زیر ساخت و بین شهری در مسافت‌ های طولانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و مستقیماً داخل خاک دفن می‌گردد. این کابل دارای یک محافظ نوار استیل دندان اره‌ایی (کروگیت) می‌باشد. براساس نیاز متقاضی، سایر ساختارهای کابل نیز قابل تأمین و تولید می‌باشد.

ساختار کابل

۱. عنصر مقاوم مرکزی
۲. روکش عنصر مقاوم (درصورت نیاز)
۳. فیبر نوری
۴. لوز تیوب
۵. ژله سرد
۶. فیلر (درصورت نیاز)
۷. ژله گرم
۸. نوار پلی استر
۹. عناصر تقویت کننده میانی (از نوع آرامیدیارن و به صورت اختیاری)
۱۰. روکش داخلی
۱۱. آرمورد
۱۲. روکش بیرونی

۴. کابل مخابراتی نوری با تیوپ مرکزی OFC:

کاربرد کابل Optical Fiber Cable – Central Tube

در این نوع کابل فیبرها درون یک تیوب در مرکز کابل قرار می‌گیرند. در اطراف تیوب مرکزی براساس نیاز از عنصر مقاوم میانی استفاده شده و سپس یک لایه روکش بر روی آن قرار می‌گیرد. برحسب نوع کاربرد جنس روکش تغییر می‌کند.

ساختار کابل

۱. فیبر نوری
۲. لوزتیوب
۳. ژله سرد
۴. عناصر تقویت کننده میانی
۵. روکش نهایی

 

۵. کابل‌ های فیبر نوری Indoor

این نوع کابل دارای انعطاف‌پذیری بالا می‌باشد. در مسیرهای پرپیچ و خم کاربرد دارد. اکثر کابل‌ های فیبر نوری Indoor در کابل‌ کشی درون ساختمان‌ها استفاده می‌گردند؛ در دیوارها، میان طبقات، در کانال‌ ها یا داکت‌ ها و در زیر سطح کف دیتا سنترها نصب می‌شوند. فیبرهای نوری به صورت روکش Tight می‌باشند که میزان تحمل کشش بر اساس نیاز می‌تواند محاسبه و تولید شود.کابل فیبر نوری Indoor مناسب محیط‌ های داخلی طراحی شده و از ظرافت بیشتری نسبت به کابل های محیط بیرونی برخوردار هستند. این کابل ها در دو نوع مالتی مد (MM) و سینگل مد (SM) ارائه می‌شوند.

انواع کابل‌ های محیط داخلی شامل:

• کابل فیبر نوری تایت بافر Indoor Tight-Buffered
• کابل فیبر نوری ریبون Indoor Ribbon
• کابل فیبر نوری اینترکانکت Indoor Interconnect
• کابل فیبر نوری دراپ Indoor Drop
• کابل فیبر نوری توزیعی Indoor Distribution
• کابل فیبر نوری قرقره در جعبه Indoor Reel in a Box
• کابل فیبر نوری ترکیبی Indoor Composite

براساس نیاز متقاضی سایر ساختارهای کابل‌ های فوق نیز قابل تأمین و تولید می‌باشند.

تیم پشتیبانی آریا ساسل