نصب و راه اندازی

بخش نصب و راه اندازی
اين شرکت هم اکنون دارای سه تيم اجرايي مي‌باشد که هر يک از تيم‌های مذکور شامل يک کارشناس اجرايي که در پروژه نقش سرپرست گروه اجرايي و نيز مدير پروژه را ايفا کرده و دو تکنسين نصب و بهسازی شبکه فيبر نوری مي‌باشد که به‌صورت تمام وقت در پروژه‌های توسعه، نصب و راه اندازی فعالیت دارند.
وظايف تيم‌های اجرايي در شرکت آريا ساسل جم به شرح ذیل مي‌باشد:

  •  تصميم‌گيری با حداقل خطا در طول اجرای پروژه
  •  اجرای کار با بهترين کيفيت در زمان تعيين شده
  •  نوآوری در عمليات اجرايي به نحوی که نيازهای کارفرما را به‌طور کامل پوشش دهد
  •  رعايت استانداردهای مهندسی، طراحی و اجرایی مربوط به شبکه‌های مبتنی بر فیبر نوری و Copper
  •  رعايت الزامات استاندارد HSE
  •  تبعيت از خط مشی شرکت
  •  قادر به Team Up کردن گروههای کاری و متخصص در پروژههای بزرگ شبکه مخابرات فيبر نوری در سطح پروژههای EPC

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما