آموزش

بخش آموزش

اين تيم شامل دو کارشناس فنی می باشد که آموزش‌های لازم را در داخل و خارج از کشور طی نموده و از وظايف اصلی اين بخش ارتقای دانش سازمان و تربيت منابع انسانی کارآمد است که همکاری لازم را با بخش فنی دارد. از ديگر وظايف اين بخش، مي‌توان به موراد ذیل اشاره نمود.

  •  تأمين منابع آموزشی با همکاری بخش مستند‌سازی
  •  ايجاد روندهاي لازم جهت سهولت يادگيری در شرکت
  •  تهيه و توليد نرم‌افزارهای مالتی مديا جهت ارائه به کارفرمايان
  •  ارائه دوره‌های آموزشی جهت خريداران تجهيزات از شرکت
  •  برگزاری دوره‌های آموزشی فيبرنوری و تجهيزات تست و اندازه‌گيری
  •  برگزاری دوره‌های آموزشی مربوط به محصولات نرم افزاری
  •  بررسی دوره‌های آموزشی مورد نياز خارج از شرکت جهت ارتقاء علمی پرسنل
  •  ارائه سمينار آموزشی در محل کارفرما

 شبکه خود را در این قسمت ثبت نمایید:

تماس با ما